Scholen

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Advies en begeleiding bij gedrags- en leerproblemen

Als professional is het goed om soms onafhankelijk advies te krijgen bij je dagelijkse onderwijspraktijk. Kinderen hebben allemaal verschillende onderwijsbehoeften en soms is het nodig deze te verhelderen door erover met elkaar in gesprek te gaan. Ik ga ervan uit dat jij deskundig bent en daarom vind ik het belangrijk dat leerkrachten actief meedenken. Een advies werkt pas echt als het aansluit bij jouw klas, jouw leerling, maar ook bij jou.

Waarom de Witte Steen?

  • Advies van een orthopedagoog die het onderwijs door en door kent.
  • Hulp is praktisch en concreet.
  • Begeleiding is positief en creatief, je krijgt er energie van.
  • Goede kennis van de sociale kaart.
  • De leerkracht als deskundige.

 

Ervaring in het onderwijs

Ik ken het onderwijs van binnenuit. Daardoor kan ik met mijn adviezen goed aansluiten bij de dagelijkse onderwijspraktijk. Na de PABO begon ik als leerkracht in het primair onderwijs. Al snel kreeg ik belangstelling voor kinderen met leerachterstanden en gedragsproblemen. Daarom deed ik de opleiding tot remedial teacher en daarna de studie orthopedagogiek. Ik werkte als remedial teacher, intern begeleider, gedragsdeskundige, onderwijsspecialist, orthopedagoog en docent aan een post-HBO instelling. Ik heb vooral gewerkt in het basisonderwijs en ik heb stage gelopen in een GGZ-instelling. Mijn eigen praktijk bestaat inmiddels bijna 10 jaar. In mijn praktijk begeleid ik ook jongeren. Daarnaast werk ik  voor veel verschillende scholen in de regio. Ik observeer in groepen, begeleid leerkrachten en intern begeleiders en spreek met kinderen. En ik doe intelligentieonderzoeken en doe screening voor gedragsproblemen, bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van ADHD, autisme of als er mogelijk LWOO nodig is (op het voortgezet onderwijs).

Hoe werk ik

Ik werk oplossingsgericht. Ik ben sterk in het snel analyseren van complexere situaties en vind het wel belangrijk om goed te luisteren naar de problemen die spelen. Maar daarnaast heb ik ook gericht aandacht voor de kwaliteiten van kinderen en hun omgeving en ga ik op zoek naar wat er goed gaat om dat uit te kunnen bouwen. Ik houd ervan om buiten de box te denken, dat creatieve denkproces dat we samen doorlopen geeft veel energie.

Ik start meestal met een observatie en een gesprek met het kind. Daarna praat ik met de ouders en de leerkracht. Tijdens dat gesprek maken we een plan van aanpak. Soms is dat genoeg om weer verder te kunnen, soms is een serie gesprekken met het kind een goede optie of een aantal begeleidingsgesprekken met de leerkracht om goede leerlijnen uit te zetten.