blog

Sterk in kwetsbaarheid

Witte Steen sterk en kwetsbaar

Dit najaar heb ik een herstart gemaakt met mijn praktijk. Om dit te markeren, wilde ik een nieuw logo, dat past bij wat ik voor ogen heb met mijn praktijk. Laurien Vogelaar heeft een prachtig logo ontworpen. Een witte steen met kleuren? Dat is wat mensen het eerste opvalt. De naam van mijn praktijk is ontleend aan de Bijbel. In het laatste boek, Openbaringen, staat dat we later een witte steen krijgen met onze naam daarop. Dat duidt op de nieuwe identiteit die we ontvangen. Alle talenten die we hebben gekregen, zullen dan zichtbaar worden en ze zullen één fantastische eenheid vormen. Wist je dat alle kleuren bij elkaar samen wit vormen? Juist die talenten, dat is waar ik in geïnteresseerd ben. Wie ben je? Waar ligt je kracht? Wat belemmert je om die talenten te ontplooien en wat heb je in huis om met die belemmeringen om te gaan. Het gaat om de sterkte in je kwetsbaarheid.